It is currently Sun Feb 25, 2024 5:07 pm
Post new topic Reply to topic  [ 248 posts ]  Go to page Previous  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Next
 Memorabele IRC momenten 
Author Message
l33t p0wahz
User avatar

Joined: Wed Oct 29, 2003 4:40 pm
Posts: 1966
Location: Küssen Zie bitte mein Esel
Post Re: Memorabele IRC momenten
[05:04PM]<tbone> ok dees is wel slecht
[05:06PM]<tbone> dude dees is echt slecht
[05:06PM]<tbone> wtf
[05:07PM]<tbone> serjees
[05:07PM]<kate_> ?
[05:07PM]<tbone> ik zit hier 2 dagen
[05:07PM]<tbone> wat
[05:07PM]<tbone> al een giel fucking week
[05:07PM]<tbone> mij bezeg tagen
[05:07PM]<tbone> met in basic routines te schrijven die via sql query men data
in base64 uit men database halen
[05:07PM]<tbone> ten routines te schrijven ver de conversie dervan
[05:08PM]<tbone> en ten routines te schrijven ver signed integers nor unsigned
integers te converteren want das ni standaard in basic
[05:08PM]<tbone> base64 decoders te schrijven ver den boel uit te pakken want
da bestot uk ni in basic
[05:08PM]<tbone> en ast ten ammol macheert, moet ik tot de vaststelling kommen
dat het SLOW A FUCK is en totaal onwerkbaar (54 seconden ver
ene foto op te halen + converteren)
[05:08PM]<tbone> om ten, en aagt a na vast
[05:09PM]<tbone> deur temmen dat GANS da gedoe, simpelweg opgelost kan worden
door in menne picture reference in menne gui
[05:09PM]<tbone> ne FUCKING URL TE ZETTEN nor men scans software, wor dannek
al iet in PHP geschreven em dat alles doet wat ik vandoen em,
[05:09PM]<tbone> IN 1 FUCKING LIJN
[05:09PM]<tbone> scanscherm.Model.getByName("ImageControl1").ImageURL =
"http://scans.tbone.com:8080/show_scan.php?sessionid=bp8m0g
u882f64rid0j11lg2913&scan_id=" & nummer.value()
[05:09PM]<makhsnoif> aha


Code:

sub Button
    result = DoQuery("select scan_data from scans where sca_id = '" & nummer.value & "'")
    if not ISNull(result) then
        Result.next
       dim filedata as object
       dim base64data as object
       dim aFile as integer
       dim oFile as object
       

       'filedata = result.getBlob(1)
       base64data = result.getBlob(1)
       dim outbuffer(base64data.length()) as byte
       'Mri base64data
      wcount = 0
       ptr = freefile()
       open "/tmp/scansdb.jpg" for binary as #ptr
       optr = freefile()
       open "/tmp/debug" for output as #optr
       MsgBox ("file open start now")
      do
      
       buffer = base64data.getBytes(1+(wcount * 4),4)
       nrbytes = Ubound(buffer) - Lbound(buffer)+1
       if nrbytes <= 0 then exit do
       bstring = ByteArrayToString( buffer)
       code = base64Decode( bstring)
       put #ptr,,code(0)
       put #ptr,,code(1)
       put #ptr,,code(2)
       print #optr, "decoding loop " & wcount & " nr bytes read " & nrbytes
      wcount = wcount + 1   
      loop while 1   
      close #ptr
      close #optr
      MsgBox(wcount & " dingskes geloopt")
      'wend
       'filedata = base64data.getBinaryStream
       'MsgBox("lengte db shit : " & len(filedata)

       
       scanscherm.Model.getByName("ImageControl1").ImageURL = "file:///tmp/scansdb.jpg"
       MsgBox "done"
    end if
end subFunction ByteArrayToString( aByteArray )
   cBytes = ""
   For i = LBound( aByteArray ) To UBound( aByteArray )
      nByte = aByteArray(i)
      nByte = ByteToInteger( nByte )
      cBytes = cBytes + Chr( nByte )
   Next i
   ByteArrayToString() = cBytes
End Function
Function ByteToInteger( ByVal nByte As Integer ) As Integer
   If nByte < 0 Then
      nByte = nByte + 256
   EndIf
   ByteToInteger() = nByte
End Function

Const BASE64_ALPHABET = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"

'----------
' This function is the opposite of Base64Encode().
' Pass in a string of printable characters from
'    the base64 alphabet.
'  Input should be multiple of 4 characters in length.
' Out comes a string of raw binary bytes.
' This does not handle whitespace in the input.
' See RFC 1521 for details of base64 encoding.
'
Function Base64Decode( cBase64Text )
   'dim cOutput
   'dim nLen
   'dim i
   'dim cFourChars
   
   cOutput = ""
   nLen = Len( cBase64Text )
   i = 1
   ' do while there's 4 or more characters to process
   Do While nLen - i >= 3
      cFourChars = Mid( cBase64Text, i, 4 )
     
      ' An equal sign means fewer than 3 output bytes,
      '  we're at the end of the input stream.
      If Right( cFourChars, 1 ) = "=" Then
         If Right( cFourChars, 2 ) = "==" Then
            ' Only 1 output byte instead of 3.
            cFourChars = Left( cFourChars, 2 ) + "AA"
            cOutput = cOutput + Left( Base64Decode4to3( cFourChars ), 1 )
         Else
            ' Only 2 output bytes instead of 3.
            cFourChars = Left( cFourChars, 3 ) + "A"
            cOutput = cOutput + Left( Base64Decode4to3( cFourChars ), 2 )
         EndIf
         Exit Do
      EndIf
     
      ' Convet 4 chars to 3 binary bytes.
      cOutput = cOutput + Base64Decode4to3( cFourChars )
      i = i + 4
   Loop
   Base64Decode() = cOutput
End Function

' Convert 4 base64 encoded printable characters into 3 binary bytes.
Function Base64Decode4to3( cFourChars )
   'dim nInChar1
   'dim nInChar2
   'dim nInChar3
   'dim nInChar4
   'dim nOutByte1
   'dim nOutByte2
   'dim nOutByte3
   'dim cThreeBytes
   
   nInChar1 = Instr( 1, BASE64_ALPHABET, Mid( cFourChars, 1, 1 ), 0 ) - 1
   nInChar2 = Instr( 1, BASE64_ALPHABET, Mid( cFourChars, 2, 1 ), 0 ) - 1
   nInChar3 = Instr( 1, BASE64_ALPHABET, Mid( cFourChars, 3, 1 ), 0 ) - 1
   nInChar4 = Instr( 1, BASE64_ALPHABET, Mid( cFourChars, 4, 1 ), 0 ) - 1
   
   nOutByte1 = nInChar1 * 4 + Int( nInChar2 / 16 )
   nOutByte2 = (nInChar2 Mod 16) * 16 + Int( nInChar3 / 4 )
   nOutByte3 = (nInChar3 Mod 4) * 64 + nInChar4
   
   cThreeBytes = CHR( nOutByte1 ) +  CHR( nOutByte2 ) + CHR( nOutByte3 )
   Base64Decode4to3() = cThreeBytes
End Function

Function CreateProperty(sName$, oValue) As com.sun.star.beans.PropertyValue
   Dim oProperty As New com.sun.star.beans.PropertyValue
   oProperty.Name = sName
   oProperty.Value = oValue
   CreateProperty() = oProperty
End Function

Sub AppendProperty(oProperties(), sName As String, ByVal oValue)
  AppendToArray(oProperties(), CreateProperty(sName, oValue))
End Sub
Sub AppendToArray(oData(), ByVal x)
  Dim iUB As Integer  'The upper bound of the array.
  Dim iLB As Integer  'The lower bound of the array.
  iUB = UBound(oData()) + 1
  iLB = LBound(oData())
  ReDim Preserve oData(iLB To iUB)
  oData(iUB) = x
End Subwordt

Code:
sub button2
    scanscherm.Model.getByName("ImageControl1").ImageURL = "http://scans.tbone.com:8080/show_scan.php?sessionid=bp8m0gu882f64rid0j11lg2913&scan_id=" & nummer.value()
end sub

_________________
Carve hard! ... or die trying


Fri Aug 13, 2010 6:12 pm
Profile
l33t p0wahz
User avatar

Joined: Wed Oct 29, 2003 6:29 pm
Posts: 2127
Location: that new place, with a name a bit like that place
Post Re: Memorabele IRC momenten
*** _DeeF_ has joined #germaine
* tbone valt van zenne stoel
<tbone> wa kroigeme naa ;)
* kate valt er nevest
<_DeeF_> marcheert dadier nog eh? :P
<tbone> jejaot
* Rikken got em populair maken
<_DeeF_> mor der schilt wel iet met mijn browser, tis aal in azu een klein windowke
<Rikken> ligt ogame plat miskien?
<tbone> lol
<Elvis> ROFLMAO
<kate> alle, de Rikken stot weer scherp :D
<_DeeF_> niejt jong, ogame das iet uit het verre verleden ze jong
<tbone> DEUTERIUM
<_DeeF_> tegenwoordig spelen aal de cool kids sc2 eh
<tbone> sterrenwerk
<tbone> kemt nog ni gezien
<_DeeF_> mjah ik wel hehe
<_DeeF_> mor voesj van de rest gok ff herstarten
<tbone> mor tes azu weer neig op online gefocused zeker
<_DeeF_> want da klein windowke da ist wel ni
<_DeeF_> jaja tis aal online
*** _DeeF_ has quit IRC
*** _DeeF_ has joined #germaine
*** Jefken sets mode: +l 51
<_DeeF_> ahaaa vele beter
<tbone> arr
<kate> Deef, btw, onzen Thijs got tein bekan nor school he :-)
<_DeeF_> hehe
<_DeeF_> kem m al gezien e odts
<_DeeF_> op foto :)
<tbone> ge kent beter nog ewa wachten, kejer een pintj gon mee drinken :)
<kate> hehe
<tbone> mee zne 100 daugen ofiet
<_DeeF_> zu rap zal da uk wel ni passeren zeker
<_DeeF_> is de stief ier ni eh?
<tbone> joan
<kate> ergens
<tbone> !lastspoke inch
<Elvis> inch ..... IK BEN EEN MIETJE ... uttered a word on #germaine 50 minutes ago.
<kate> inch, ze roepen a hier!
<_DeeF_> hij zal ont weirk faken zen !
<tbone> 20doezjend kleurloze beschermlagen was tleste dattem gezeid eet
<_DeeF_> mhm
<kate> bon, dubbele muur is een feit
<inch> laal
<inch> een deef'ken
<makhsnoif> awingowe awingowe
<inch> <_DeeF_> mor der schilt wel iet met mijn browser, tis aal in azu een klein windowke
<inch> bij mij uk jong azzek op web zitj
<Rikken> ik em full browser via apsjaar ze
<inch> <kate> Deef, btw, onzen Thijs got tein bekan nor school he :-)
<inch> LOL
<Elvis> ZU grappig ist na uk ni eh :)
<kate> 't is toch! :D
<inch> joad jaod :)
<inch> na is'tje hij weg zeker ?
<Rikken> en em is nogattet nie achter zen geboorte suiker geweest...de boonen slon ondertussen wel al een beke wit uit
<inch> lol
<Elvis> ZU grappig ist na uk ni eh :)
<makhsnoif> whow
<kate> heh, nieje, da mm we nimmer ston
<makhsnoif> _DeeF_ enaal :)
<makhsnoif> the dangerous one?
<kate> doar oje over gekeken he :D
<makhsnoif> jaat
<makhsnoif> :)
<inch> ze denzjeres one
<_DeeF_> ah dor is em zeh
<_DeeF_> en markske uk !
<_DeeF_> bon nu da iedereen hier is
<_DeeF_> :p
<kate> werde vader?
<_DeeF_> wtf
<_DeeF_> ziekek er zo uit mss?
<kate> ah kweetnie... 't leek alsof er een aankondiging ging komen :D
<kate> of goje traven?
<kate> of goje anne PC verkopen?????
<_DeeF_> pff...
<_DeeF_> ja zot
<_DeeF_> de leste ister grat over
<kate> niets van dat alles? :D
<_DeeF_> ja toch we
<_DeeF_> l
<_DeeF_> ik gon dus idd papa worden enaal
<makhsnoif> tkomt tkomt
<makhsnoif> jaaaaaaaaaaa
<kate> jaaaaande!!!
<makhsnoif> kort applaus
<kate> van nen echte kleinen?
<kate> of van ne puppy?
<kate> :D
<inch> lol
<makhsnoif> virtual baby
<makhsnoif> :-)
<_DeeF_> tschijnt van nen echte kleinen
<kate> zowaar!
<makhsnoif> njaande
<_DeeF_> alhoewel dak da pas zal geloven ak et zie
<kate> alle, proficiat ein
<kate> haha
* inch fakes *applaus* & "excitement" [NVDR: omdakker al van wist ahja]
<makhsnoif> en van wie est?
<makhsnoif> :p
<makhsnoif> slecht
<Rikken> van zen finne peizek
<makhsnoif> voor wanneer ist uitgerekend?
<_DeeF_> kweet nog ni van wie
<kate> het dikker en dikker wordende vriendinneke zal uk al een confrontatie zen :D
<_DeeF_> da zemmen zien na den DNA test
<inch> lol
<kate> ja, da is toch???
<inch> kpeis da tbone van zijne stoel gevallen is
<kate> tein wedje datter "iet" got komen :D
<kate> mor 't blijt nog nie
<Rikken> on 1 ding kijje nooit twijfelen... wie da de moeder es :p
<kate> haha
<kate> bolleeeeeeeet!!!!
<inch> gratz en aal :)
<_DeeF_> mjah ik kostekik ni anders zeker
<_DeeF_> met al da gekweek rond mij
<tbone> wat?
<_DeeF_> ik begon op te vallen
<inch> meegon met den trend gvd
<tbone> ik em hier packet jitter denkik
<inch> readup
<kate> of de korte versie: Deef wordt papa :D
<tbone> ik lees het mor lees ik het goe;)
<tbone> grats pee
<tbone> amai
* tbone valt nog ish van zenen stoel :)
<_DeeF_> jaja merci enaal
<_DeeF_> eerst nog afwachten he of dant iet wordt
<kate> http://www.youtube.com/watch?v=V3t9QhtA ... re=related
<kate> voila!
<kate> om der wa in te komen :D
<tbone> ja op den duur keje nerges nimmer nortoe gon uk eh azu zonder kleinen valde ewa oit den toejn :D
<kate> gnigni
<_DeeF_> want met mijne levenstijl (geweest) em ik er geen goed oog in mobn
<_DeeF_> we zien wel
<inch> corrozje deef :) de eerste 2 jaar eije ni teveel ..... IK BEN EEN MIETJE ... :)
<_DeeF_> voorlopig nog alles goed
<_DeeF_> tis voor maart ofiet
<tbone> 3 mondj veir
<_DeeF_> ver de rest alles ok
<kate> lol, "ofiet" :D
<inch> da wetje toch nuut zeker ..
<kate> ergens na nievejaar zalder iet geworpen werren
<kate> mor wanneer... :D
<_DeeF_> ja jong tzal wel komen zeker
<_DeeF_> we zien wel
<_DeeF_> en komter bij eur gin 2de?
*** Elvis sets mode: +o tbone
<_DeeF_> (*****.)
*** tbone changes topic to '<_DeeF_> ik gon dus idd papa worden enaal'


<_DeeF_> nouja
<_DeeF_> slukes eh peeke
<Rikken> alzo
<_DeeF_> s
<_DeeF_> tot noste jaar nog isj ofzu :p
*** _DeeF_ has quit IRC (Quit: CGI:IRC)

_________________
--


Fri Sep 03, 2010 5:09 pm
Profile
l33t p0wahz
User avatar

Joined: Wed Oct 29, 2003 4:40 pm
Posts: 1966
Location: Küssen Zie bitte mein Esel
Post Re: Memorabele IRC momenten
[08:23] <vossenn> jah
[08:52] <tbone> ewa fille vabdaag precies :)
[08:55] <vossenn> kwas ie weer mooi om 7u, kem ni veel probs gehad :)
[08:56] <tbone> ik rijn 45 min gem
[08:56] <vossenn> dinsdgas rijd ik altijd via N8, das meestal miserie op den e40
[08:56] *** makhsnoif (bart@firewall.probam-secdmz.tbone.com) has joined #germaine
[08:56] <makhsnoif> ooi ooi ooi
[08:56] <tbone> jow
[08:56] <vossenn> jee
[08:56] *** Rikken (c21d6190@cgiircmaan.vanop.apsjaar) has joined #germaine
[08:56] <tbone> en ge kunt ni surfen neje ?
[08:57] <Rikken> mor wel op germaine
[08:57] *** Elvis sets mode: +v Rikken
[08:57] <Rikken> oek boshoer dus
[08:57] <vossenn> ii
[08:57] <tbone> tred weer 1 2*p
[08:58] <tbone> moelijk typpen
[09:08] <makhsnoif> ik kaan nie soerfen mein
[09:08] <makhsnoif> not IE nor FF
[09:09] <makhsnoif> germainen kan ik altijd hn
[09:09] <makhsnoif> she likes me :p
[09:12] <tbone> kem axiedent gat
[09:12] <tbone> kerel die mij gin couperen
[09:12] <tbone> otot perto
[09:12] <tbone> meer miuws later
[09:20] <vossenn> oei
[09:26] <Rikken> perto effenaf... da was dus nie tegen lage snelheid
[09:26] <Rikken> take pics veer op oeps i did it again photoapp he :p
[09:28] <kate> EUHM
[09:28] <kate> alo?
[09:28] <kate> worrom weetek van niks?????
[09:29] <kate> ok, tril tril tril
[09:29] <Rikken> kate em kan nog type, dus zen vingers zen nog oke
[09:29] <kate> *zucht*
[09:32] <kate> hij is ok
[09:33] <kate> peeken zenne otto 2 keer overkop gegon, dienen was er nie goe van
[09:33] <kate> ambulance en brandweer zen geweest, mor al weer weg
[09:33] <kate> flikken kwamen just toe
[09:43] <Rikken> ??? gij zetj ter plekke ofwa?
[09:43] <kate> kheb gebeld
[09:43] <Rikken> tbone da gojje me moete leren jong, oe dagge den anderen lanceert dattem 2 keer overkop gotj
[09:44] <Rikken> 100 style points added
[09:44] <kate> heh, hij is tegen hem gereden, eetem tegen de vangrails gedagen, mor ne mercedes is nogal ne zwaren otto
[09:45] <kate> dus peeken was verloren, 20m vangrails nor de kl... geholpen
[09:45] <Rikken> whoehahaaahaa, kostelijk graptje... koop dattem uk me ne firma wagen reed me een lage fransjies
[09:52] <kate> bon, vetrekkende
[09:52] <makhsnoif> whow
[09:52] <makhsnoif> wadisdadier aal?
[09:52] <makhsnoif> axident?
[09:52] <makhsnoif> istje in faat?
[09:53] <Rikken> vangrail kwam van rechts dus.. ik peis da vangrail veerrang at :p
[09:53] <Rikken> dunno
[09:54] <makhsnoif> njaaaa jonges
[09:54] <makhsnoif> eej
[09:54] <makhsnoif> zotten ammol
[09:54] <Rikken> naar wa ik begrijp iemand willen tussen wringen en nie kunnen en uiteindelijk eetjem op de vangrail gelanceerd
[09:55] <Rikken> in brissel moeje weirken :p creatief rijden es een must
[09:55] <Rikken> mor wel weetn wannier et nie got
[09:57] <makhsnoif> INEENS wordt die nieuwe wagen wel HEEL dringend :)
[09:57] <makhsnoif> feitelijk :D
[09:57] <makhsnoif> der zal mss wel een %-age expressiteit bij zitten :p
[09:58] <vossenn> de hoeveelheid adrenaline is ook verkregen ver vandaag
[10:06] <makhsnoif> ja veel werken zalder nimmer inzitten :)
[10:06] <makhsnoif> wa da ne mensj ammol nie moet doen ver een dagske cong� he
[10:06] <Rikken> mor tbone zenne otto uk perto of enkel gelanceerde pee zennen otto perto
[10:07] <makhsnoif> la question jambon
[10:10] <vossenn> as zenne otto ni perto is , zilnder wel ewa kosten zen toch
[10:10] <vossenn> ne vangrail toucheren laat wel ewa sporen na
[10:11] <vossenn> kem valeiven (deer eigen onervaren stoeme faat) neker in oostenrijk ne vangrail van dichte gezien
[10:11] <vossenn> en da was ver e corsaken uk al rap 2500 euro carosserie werk
[10:13] <makhsnoif> en ejje die gedon uk?
[10:13] <makhsnoif> ik ken da verhaal van diene vangrail :)
[10:19] <Rikken> ikke nie.... fill me in plz
[10:19] <kate> onzen otto nie perto
[10:19] <kate> geschaafd on de flank van tegen de vangrail te hangen
[10:20] <Rikken> Gullen etj tegen de vangrail hangen? dacht dat den andere derop gelanceerd was
[10:20] <makhsnoif> twert ingewikkeld
[10:20] <Rikken> seswaar tekeningske bij maken
[10:20] <kate> den anderen moetem willende pas afsnijden mm en is tegen hem gereden
[10:20] <kate> heeft hem tegen de vangrail gedagen
[10:20] <Rikken> pas afsnijden van links of van rechts?
[10:21] <kate> en is azu gelanceerd ver 2 keer overkop te gon
[10:21] <kate> van rechts lijkt mij aannemelijk he, asge tegen de vangrail hangt
[10:21] <makhsnoif> ah
[10:21] <Rikken> joot
[10:21] <makhsnoif> de krabben ston op de linkerkant van de merc
[10:21] <makhsnoif> ?
[10:21] <kate> naar ik hoor wel ja
[10:21] <makhsnoif> kk
[10:22] <kate> en nu de andere hamvraag
[10:22] <Rikken> k, dus andere pee es nie gelanceerd op vangrail mor deer merc gelanceerd.... nog nicer
[10:22] <kate> worrom kannek mee mijnen persoonlijke laptop wel op internet?
[10:22] <kate> en kan de rest van den bureau da nie ?: -)
[10:22] <Rikken> cause you slept with the admin
[10:22] <kate> gniffel, ok :-)
[10:22] <kate> dat volstaat :D
[10:24] <tbone> haradjoehoe
[10:25] <kate> hallo daar
[10:26] <markske> ug
[10:26] <tbone> jee markske
[10:26] <markske> est kapot?
[10:27] <tbone> zal ik ne foto uploaden ?
[10:27] <kate> yes
[10:27] <tbone> res eerst internet nazien
[10:28] <markske> iest langst de bank, want tes wer visa ruil actie ofiet
[10:28] <markske> visa wordt mastercard
[10:29] <markske> zever gezever
[10:29] <markske> afk
[10:31] <tbone> internet is weer in orde jonges
[10:31] <tbone> dns ont flippen om een of ander reden
[10:31] <kate> mails gon dus weer buiten en binnen?
[10:35] <kate> tbone
[10:35] <kate> keje mij nog ish een nummerke geven ver Marc zenne laptop te joinen
[10:35] <kate> dienen is ernieft geinstalleerd ein
[10:39] <tbone> weet ge zijn oud nummer nog ?
[10:39] <kate> second, ish in mijn map zien
[10:39] <tbone> asget nog weet moogde gerust hetzelfde bezsegen
[10:40] <tbone> vroeger ging da ni na wel
[10:40] <kate> 31
[10:40] <kate> rebootende
[10:43] <makhsnoif> dag
[10:43] <makhsnoif> upload een foto
[10:43] <tbone> uploading
[10:44] <makhsnoif> linkus
[10:44] <makhsnoif> ejje ne foto van den anderen uk? :p
[10:44] <tbone> http://photoapp.vlekkem.org/listgal.php?zoompic=5229
[10:44] <makhsnoif> ne jonge gast? cinematics?
[10:44] <makhsnoif> Merci
[10:44] <tbone> da krijgjde asge met de verkeerden begint te desteren op dotostrade
[10:44] <kate> OMG
[10:44] <makhsnoif> jawazzie
[10:45] <makhsnoif> NE ZWETTEN!! :D
[10:45] <tbone> yup :)
[10:45] <kate> wa ben ekik blij dagge met dienen otto redj
[10:45] <makhsnoif> 16 point for belgiuuuuum
[10:45] <kate> vergeet dienen nissan mor zelle
[10:45] <tbone> met dienen nissan aatje mij ni kenne pakken :)
[10:45] <makhsnoif> enneum
[10:45] <kate> jah
[10:45] <makhsnoif> schets nu nekeer? want ik verston het nog nie zelle
[10:45] <tbone> awel
[10:45] <kate> ik verston het na uk nimmer :-)
[10:45] <tbone> ik rijn, cruise control, linker band
[10:46] <kate> ah toch
[10:46] <tbone> otos ont verbij kruipen
[10:46] <tbone> 130
[10:46] <makhsnoif> yea
[10:46] <tbone> peken achcter mij, duidelijk not impressed mee men 130
[10:46] <makhsnoif> hehe
[10:46] <tbone> lichten flikkeren en doen
[10:46] <makhsnoif> hola
[10:46] <tbone> ik doen standaard maneuver, alles op de frein
[10:46] <tbone> kerel pakt afstand
[10:47] <tbone> efkes later
[10:47] <tbone> ikke terug 130 CC linker band
[10:47] <tbone> komte mij langs rechts gepasseerd
[10:47] <makhsnoif> :-)
[10:47] <makhsnoif> ik voelem kommen :)
[10:47] <tbone> en coupeert mij, van pijzen dakik gin freinen
[10:47] <makhsnoif> not
[10:47] <tbone> not
[10:47] <makhsnoif> gaas bij gegeven? :)
[10:48] <tbone> toen dakik bekan tegen de vangrail zat em ik tegen gestuurd
[10:48] <tbone> 1800kg>peugot 206
[10:48] <makhsnoif> domme zwetten
[10:48] <tbone> kerel es ten beginne slippen
[10:48] <makhsnoif> ai ai ai
[10:48] <tbone> in spin rechts tegen de vangrail geknald
[10:48] <tbone> dor woaren manen ont werken
[10:48] <makhsnoif> sjans ver em datje gin ander otto's ee meegehad
[10:49] <makhsnoif> zot
[10:49] <tbone> op 50m van die manen CRASH
[10:49] <tbone> die emmen alles zien geberen
[10:49] <makhsnoif> crap sech
[10:49] <makhsnoif> allez, ij zit in slechte papieren ten
[10:49] <tbone> binnen de kerste kieren pompier ambulans gans de zwik
[10:49] <makhsnoif> $$$$
[10:49] <tbone> kem tegen deine kerel gezeid : get sjans he makker
[10:50] <tbone> peken waster echt van gedon zelle
[10:50] <makhsnoif> jah, tzal een les zen
[10:50] <tbone> azu van tis ni normaal dak zo reageer enal
[10:50] <Rikken> <markske> visa wordt mastercard
[10:50] <makhsnoif> ij zal da nimme doen
[10:50] <Rikken> ge tzitj uk bij argenta ofwa
[10:50] <tbone> niejn
[10:50] <tbone> zen vra die eet em gezien on noverkant van dotostrade
[10:51] <tbone> die schrieven en blijten
[10:51] <makhsnoif> haha
[10:51] <makhsnoif> een sjans dakkik het nie was
[10:51] <tbone> wilt kij eens blazen menerrr
[10:51] <makhsnoif> nen doorsnee vrijdagmeirent emmek nog een stik in
[10:51] <makhsnoif> harhar
[10:51] <makhsnoif> was da ni tegen den islam? da blazen?
[10:52] <tbone> ik denk ni dat nen islam was
[10:52] <tbone> ik pijs eerder nen italiaan
[10:52] <tbone> anders oon der dor direct 20 ander bruin sjarels geston pijzek
[10:52] <kate> bon, daar gaan we weer
[10:52] <tbone> kate zeje gij op den buro ?
[10:52] <kate> Walter kan connecteren met de vpn, mor eens em op den bill wil
[10:52] <kate> goget nie
[10:53] <kate> 192;168.6.11 kannem nie vinden
[10:53] <kate> tois nie, op de werf nie
[10:53] <kate> ik ben op den bureau ja, ik loop van hier nor daar omdat het weer "allemaal" nie marsjert
[10:53] <tbone> wor zit walter na
[10:53] <kate> hier op den bureau
[10:54] <tbone> welken vpn bezegt em
[10:54] <kate> de nieven
[10:54] <kate> en Sofie kon ook nie van't weekend
[10:54] <Rikken> hehe foto ont bezien, ge zetj uk ni langs van praet gekommen alleee... das toch opt enje van den e40 brissel leuven?
[10:54] <kate> mor aangezien dazz wel kunnen connecteren, em ik mijn stukje goe gdon
[10:55] <tbone> joat
[10:55] <tbone> rikke uk joat
[10:55] <tbone> der was nix van verkier vandemeirent ik oo der op 35 minuten geweest ook da axident ni gat
[10:55] <tbone> just ewa fille in afi

_________________
Carve hard! ... or die trying


Thu Nov 18, 2010 4:37 pm
Profile
l33t p0wahz
User avatar

Joined: Wed Oct 29, 2003 6:29 pm
Posts: 2127
Location: that new place, with a name a bit like that place
Post Re: Memorabele IRC momenten
<inch> allé
<inch> !lastspoke tbone
<Elvis> tbone ..... IK BEN EEN MIETJE ... uttered a word on #germaine 20 hours, 46 minutes ago.
<inch> zoumen nu dan mogen azo teen en tander verwachten ? :)
*** AndroUser has joined #germaine
<AndroUser> alo
*** AndroUser is now known as bonez
<bonez> alo?
<bonez> topic ben uyttersprot 4890gr lengte nog niet gekend
<markske> nice
*** markske_ has joined #germaine
<inch> GRATZ !!!!!!!
*** Elvis sets mode: +o markske_
<inch> !!! nice nice
*** Elvis sets mode: +v markske_
<inch> sinds wanneer ?
*** markske_ changes topic to 'ben uyttersprot 4890gr lengte nog niet gekend'
*** markske_ has quit IRC
*** bonez has quit IRC (Ping timeout: 180 seconds)
<inch> da kostek na uk wel sei markske :)
<markske> welja ik ni, sins dak op andere server zit
<inch> 4.8kilo
<inch> HALLO
<markske> hehe
<inch> onze moagere was 3.5.. mor 4,8 man O.O
<markske> wit het dobbel van ons nikki
<markske> weit
<markske> kdacht 2,7
<markske> 2,830Kg
<markske> 2,760Kg < kyana

_________________
--


Mon Jan 16, 2012 2:48 pm
Profile
l33t p0wahz
User avatar

Joined: Wed Oct 29, 2003 6:29 pm
Posts: 2127
Location: that new place, with a name a bit like that place
Post Re: Memorabele IRC momenten
<AlphaTrix> neje mor sommige dingen zen toch echt common sence
<inch> weer rust op het internet :)
<inch> glijk in the good old days
<AlphaTrix> een appart internet ver vraan
<inch> een moord is voor ne moordenaar ook common sence, zunne trix :)
<inch> DA zou uk al ne goeie stap zen :)
<inch> .wijfnet
<AlphaTrix> yep
<AlphaTrix> bitchternet
<inch> yeah .. agree
<inch> alle vraan uit't verkier en van internet af :)
<AlphaTrix> gotj geir doar ewa op mekander kakken en lotj de serjeeze mensjen ier klappen
<inch> allen mor mannen die mankander ten opzoeken en afmaken :) ipv comments te zeiken :)
<AlphaTrix> hmmm
<AlphaTrix> inval
<AlphaTrix> homo zen moet toch een gemak zen eh
-> *Elvis* op inchke
*** Elvis sets mode: +o inch
<inch> leg uit
<AlphaTrix> ginne ..... IK BEN EEN MIETJE ... van vraan da stoemeteiten uitsteken
*** inch changes topic to '<AlphaTrix> homo zen moet toch een gemak zen eh'
<AlphaTrix> vriendjes ondereen enaal
<inch> tot as diene lul in a gat zit
<inch> of in anne mond .. O.o
<inch> geeft mij ten mor gezaag van vraan dak nimmeer hoor met mijne kopfoon op, volume op 10
<AlphaTrix> jah, alles eet zen voor en nadelen eh
<inch> ge gotter nogal licht over, mijn gedacht ..
<inch> toevallig iets dagge wilt meedelen ?

_________________
--


Fri Jun 29, 2012 2:54 pm
Profile
l33t p0wahz
User avatar

Joined: Wed Oct 29, 2003 6:29 pm
Posts: 2127
Location: that new place, with a name a bit like that place
Post Re: Memorabele IRC momenten
<inch> ahja
<inch> moen patch'kes bestelling uk isj checken O.o
<inch> zat een "redneck" pin bij .. die ik geselecteerd had; mor ten had weggedon uit basket .. mor is wel toegekommen O.o
<Elvis> Hey, speeking of rednecks, try this little neato command "!joke"
<inch> what .. the fuck
<tbone> lol
<inch> !joke
<Elvis> HEY! Ni lachen mee mij eh
<Elvis> You Might Be A Redneck If You think Campho-Phenique is a miracle drug.
<inch> WHAT
<inch> !joke
<Elvis> You Might Be A Redneck If You burn your yard rather than mow it.
<inch> LOL
<Elvis> and i was liek 'lol' and he was like 'heh'
<tbone> ahahhaha
<tbone> surprise-elvis
<inch> ok .. memorable :)
<inch> !joke
<Elvis> You Might Be A Redneck If You take a fishing pole into Sea World.

_________________
--


Mon Aug 26, 2013 3:34 pm
Profile
l33t p0wahz
User avatar

Joined: Wed Oct 29, 2003 6:29 pm
Posts: 2127
Location: that new place, with a name a bit like that place
Post Re: Memorabele IRC momenten
Stief en zijn online bestel perikkelen :)


<tbone> joehoeho
<tbone> alez
<tbone> mijnen envelop van china was ten een R4 kortjen he :)
<tbone> en het macheert ;)
<inch> gz !
<inch> en ginnen beir ?
<tbone> giejnen beir
<inch> kate ?
<inch> kate, zouje gij aan Rikken willen vragen datje aan tbone vraagt of'm 2 R4 kaartjes zou willen bestellen
* inch shakes of the jinx
<tbone> ik gon doen dak da ni gelezen em zeker?
<inch> oeveel wasda naweer ?
<tbone> heu
* inch beweegt zijn hand horizontaal
<inch> "gij etj nix gezien of gelezen"
<tbone> ik em nix gezien of gelezen
<tbone> these arent the droids we are looking for
<inch> kost in the long run
<inch> want eije dor tax of import moeten op betoalen ?
<tbone> nope
<tbone> gin port kosten uk ni
<tbone> nada
<tbone> kost in the long run lol
<tbone> a eerste spelleken dagger op zet
<tbone> zeje al uit de kosten :)
<inch> :)
<tbone> http://coolrom.com/roms/nds/
<kate> inch
<kate> genoteerd
<kate> mor de Rikken is hier nog nie zeker?
<kate> kzal hem anders een mailke sturen :D
<inch> kzat anders zeggen :) adviseer hem om 2 kortjes te bestellen :)
<inch> lol
<inch> <_< >_>
<kate> en na azu toch
<kate> ne mail: Rikken, keje gij ish on tbone,...
<inch> en de rikken isj op zijnkoppeke krabben
<kate> gilzeker
<tbone> zou de rikken dor SD kortjes moeten bij emmen pijsde?
<tbone> bij die r4 kortjes?
<inch> van die micro-sd'kes ?
<tbone> ik kan die wel goekuper bestellen bij TD
<inch> kpeis datje da wel bij TD za doen; of zelfs gewoein op zijn weirk bestellen en meepakken
<inch> dus kpeis ni datje da go bestellen
<tbone> ok
<inch> kpeis trouwens da rikken da nog got memorabelen; coz it's effing funny
<inch> Rikken ondervindt na hoe't ver Hildo moe zen om zenne website te schrijven; en hij vind da nog grappig eigelek
<inch> dafuq
<inch> ver't zelfde geld noemt dienen pee Pros
<inch> en zitje ni enkel in 3de persoon te schrijven, mor nog isj ne pseudo uk :)
<inch> skidzo :)
<tbone> 33.6 euro
<tbone> ver de rikken een peulschil ofc
<tbone> asge ziet hoeveel speleleks dattem dor ten kan opzetten
<inch> joad tis woar .. hij got da grat goe vinnen
<inch> isda ver 2 ?
<tbone> zou de rikken de overschrijving doen of zou kik ver em via paypal betalen
<tbone> da es ver 2 ja
<kate> bolleet, hoe zit da met die switchen?
<inch> Hij eet just gebeld en zei da gij da met paypal mocht doen, en datje da ten me aa got regelen
<tbone> rikken got uk een beerken kupen alez
<tbone> ben ish krejeus wa ver nen beer dant go zen
<kate> lol
<inch> dewd zal uk zeggen :)
<inch> "weer dienen" :)
<tbone> rikken kan er wel alleen mor ds spellekes op spelen
<tbone> geen 3ds
<tbone> zemmen de encryptie van 3ds nog ni gekrokt gekregen
<inch> Jommor hij eet mij nekker gezeit datje enkel DS eet zunne
<inch> dus da zal wel goe zen hé
*** Rikken has joined #germaine
<Rikken> jee
<inch> Aaah doar issem seh
<inch> gratz met uw bestelling
* inch lalws :)
<Rikken> jeans vesteken is nog te donker, seswara nog ish in de javel steken
<Rikken> welk e bestelling?
<inch> heh

_________________
--


Fri Sep 13, 2013 11:07 am
Profile
l33t p0wahz
User avatar

Joined: Wed Oct 29, 2003 6:29 pm
Posts: 2127
Location: that new place, with a name a bit like that place
Post Re: Memorabele IRC momenten
*** rikken has joined #germaine
<inch> dag rikwaar
<rikken> jee
<inch> emmeka gisteren wakker gemokt eh ?
<rikken> eindelijk weer vasteland onder men voeten, manokwado.... avontuurlijkste gedeelte vande reis tot ier toe: halve dag gegijzeld door gewapende local papuanen (boot gekaapt)
<rikken> nieje, gsm stond op stil
<inch> kk
<inch> mindet rikken O.O
<inch> wtf man
<inch> wor zeije toch aal mee bezig vrind, wtf lol O.o
<rikken> echtes woare,.... normal custom is, aske ieveranst got duiken dagge toestemming vraogt on de locals en wa geld geeft (terwijl ge feitelijk al betaald etj voor national park fee)
<rikken> mor de local peizen da zij de polis dor zen, dus zodiacske vaart uit voor onderhandeling, komt niemmer weer
<inch> ver een viske sech .. wtf maat
<rikken> tweede zodiacske got zien, komt weer mor nimmer me oos mannen mor me armed locals in de zodiacs
<inch> O.O
<rikken> na veel onderhandelen en dreigen me officials te waarschuwen via sattelite phone..., veel poen (veel veer un, nie veel voor oos) en 6 bidons naft mochten we vertrekken
<inch> goed gek
<rikken> uk tussen de kwallen gehanden da men handen roejed van de netels stonden, mor uk echt nevest walvishaaien gedoken... priceless
<rikken> tschentj est dor uk goe weer

_________________
--


Thu Mar 13, 2014 12:53 pm
Profile
Zjievereers

Joined: Fri Nov 11, 2005 8:04 pm
Posts: 277
Post Re: Memorabele IRC momenten
10:45 < Rikken> kgon kakke
10:48 <@tbone> ja jong
10:48 <@tbone> druk druk druk


Wed Sep 10, 2014 11:50 am
Profile
Zjievereers

Joined: Thu Feb 16, 2006 1:34 pm
Posts: 708
Location: ieveranst
Post Re: Memorabele IRC momenten
<kate> dor ejem :)
<kate> boze-rik
<Rikken> :) hij gink men kloeten uit
<Rikken> al van veer tbone der was ze
* Rikken rant on
<Rikken> der was dor ne kalant die een ijsblokske vroeg, en hij gink het gooien, goed zijtem... ijsblokje vliegt nor kalant, nie in pisseboogske mor recht nor zen raap
<Rikken> kalant boos bekijken en vraagt, wa wasda jong,:: antwoord, sorry, ik miktegen nor a baaln
<Rikken> tijn wastem ont spelen met waterpistool, de wimmen nat op zenne rigge (ja pippo kan dus duidelijk ni mikken)
<Rikken> en tijn tegen mijn stoel beginne stampen terwijl dagge just ont drinken zetj, da waster teveel on
<Rikken> dus em gezijt dant ne loempen boer was en dattem me dor vazeleve nimmer gink zien (luid genoeg dat de companie et uk wel deer eet dasse me dor nimmer moete vragen)
* Rikken rant off
<Rikken> nu zejje op de hoogte :)
<Rikken> na mijn vertrek emmen der schijnbaar nog een paar een klapke mee proberen doen mor dor moet ik dan van gebriefd worden want ik was der nimmer ahja
<Rikken> Rikken> kalant was Mikael boos aant bekijken en vraagt, wa wasda jong,:: antwoord Mikael, sorry, ik miktegen nor a baaln => das iet leesbaarder morja, ik zat in rant mode he


Thu Jun 15, 2017 2:00 pm
Profile
l33t p0wahz
User avatar

Joined: Wed Oct 29, 2003 4:40 pm
Posts: 1966
Location: Küssen Zie bitte mein Esel
Post Re: Memorabele IRC momenten
.-� SUPERNETS [supernets@107.150.95.17] has joined #germaine
[05:41AM]<SUPERNETS> THIS NETWORK IS BLOWJOBS! GET ON SUPERNETS FOR COLD
HARD CHATS NOW
.-� SUPERNETS was kicked off #germaine by Elvis (mIRC colors SUCK, be happy I
dont BAN you're ass)
[05:41AM]-Elvis:#germaine- SUPERNETS was the 2140 person kicked from
#germaine
.-� the time is now 06:00am.
.-� SUPERNETS [supernets@107.150.95.17] has joined #germaine
[06:08AM]<SUPERNETS> THIS NETWORK IS BLOWJOBS! GET ON SUPERNETS FOR COLD
HARD CHATS NOW
.-� SUPERNETS was kicked off #germaine by Elvis (mIRC colors SUCK, be happy I
dont BAN you're ass)
[06:08AM]-Elvis:#germaine- SUPERNETS was the 2141 person kicked from
#germaine
.-� SUPERNETS [supernets@45.77.63.96] has joined
[06:19AM]<SUPERNETS> THIS NETWORK IS BLOWJOBS! GET ON SUPERNETS FOR COLD
HARD CHATS NOW
.-� SUPERNETS was kicked off #germaine by Elvis (mIRC colors SUCK, be happy I
dont BAN you're ass)
[06:19AM]-Elvis:#germaine- SUPERNETS was the 2142 person kicked from
#germaine

_________________
Carve hard! ... or die trying


Wed Aug 09, 2017 10:22 am
Profile
Zjievereers

Joined: Fri Nov 11, 2005 8:04 pm
Posts: 277
Post Re: Memorabele IRC momenten
09:40 <@tbone> haha amai zeg ik em ne mac gekocht stelt a veren


Thu Sep 07, 2017 10:43 am
Profile
l33t p0wahz
User avatar

Joined: Wed Oct 29, 2003 6:29 pm
Posts: 2127
Location: that new place, with a name a bit like that place
Post Re: Memorabele IRC momenten
<tbone> echt man hatelijk van die autostart filmkes op websites
<tbone> 7A/msg plugslet &webusers
<tbone> JUST
<rikken> rambo op koegels ... auto start :p
<tbone> :o
<tbone> doar es da gepermitteerd :)
<rikken> dienen die already knop werkt zelf nie in firefox
<rikken> Onze vriend rambo werd gedisabled wegens herhaaldelijk geklaag van SOMMIGE LEDEN

_________________
--


Fri Dec 08, 2017 2:17 pm
Profile
l33t p0wahz
User avatar

Joined: Wed Oct 29, 2003 6:29 pm
Posts: 2127
Location: that new place, with a name a bit like that place
Post Re: Memorabele IRC momenten
--tbone die zen 4 wijsheden liet trekken--
<Rikken> tbone is ier psies nog nie
<Rikken> of em wiljt nix zeggen, hij stot dor tijn me zenne mond vol tannen :p
<Rikken> azu lachen me mensen in pijn nie serjeus he, maar alstem nog effe op zen tannen bijt istem er vanaf
<Rikken> http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=tand
<Rikken> aan de tand voelen, da go nimmer gon,
<Rikken> met lange tanden eten gottem op de moment uk nie doen, tzal me een rietje zijn
<inch> lol
<Elvis> lol damn!
<inch> goe bezig
<Rikken> a zal gisteren op zijn tandvlees gezeten hebben en domee na nog in zen bedde liggen
<Rikken> mor azu gottem der nie kommen he, hij zal een tandje moeten bijsteken
<Rikken> of hij tijft zen gezicht ier nie laote zien, miejer haar op zenne rug as op zen tannen
<Rikken> dattem zijn moed mor ish bij-een raapt en zen tanden laat zien .... astem ze meegekregen eet van den doktoor
<inch> man man man :)

_________________
--


Fri Jun 01, 2018 11:43 am
Profile
l33t p0wahz
User avatar

Joined: Wed Oct 29, 2003 6:29 pm
Posts: 2127
Location: that new place, with a name a bit like that place
Post Re: Memorabele IRC momenten
----context-----------------------------------------------
<tbone> eter iemand goesting op e pokerken / witloofbier proeven :)
<inch> mjah, repetiesje
<AlphaTrix> wanniejr?
<AlphaTrix> ale, poker toch, witloofbier ... klinkt vies :p
<tbone> seswaar
<inch> ver da witloofbier willek wel nog afkommen :)
<inch> mor kweet ni waduur dan zal werren
<inch> tis met ne gast-muzikant, dus mss ni zu laat
------------------------------------------------------------
<AlphaTrix> seswaar babybezoek :/
<inch> gz
<tbone> lol
<AlphaTrix> ni va mij eh
<AlphaTrix> ter verduidelijking
<inch> AAHN
<tbone> da zal ni lang nimmer gon duren zeker bij a AlphaTrix :)
<tbone> gedj eur ois, dus TIC TAC TIC TAC :)
<tbone> mokt moeder de vra eer nestgevoel nog gin overuren ? :)
<AlphaTrix> hehe nieje
<tbone> !date AlphaTrix
<Elvis> alphatrix 's birthday in 10 weeks 2 days 13 hours 48 minutes 30 seconds. alphatrix will be 38
<tbone> asge nog on kadeen wilt beginnen is wel stilaan de moment anders :)
<tbone> no pressure :p
<AlphaTrix> joat
<AlphaTrix> veur men 40 of ni
<AlphaTrix> ik em gin goeste ver assek me pensioen ben nog me studenten te zitten :p
<AlphaTrix> en da begint der al tegen te komen
<tbone> mjah ni alleen da
<tbone> mor hoe aver dage werd, hoe minder bullshit dagge kent verdragen
<tbone> en kids make lots of that :)
<AlphaTrix> hehe, da zal wel

_________________
--


Wed Oct 31, 2018 12:17 pm
Profile
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 248 posts ]  Go to page Previous  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Next


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.